MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Stokkebækskolen

Velkommen til STOKKEBÆKSKOLEN

Stokkebækskolen har eksisteret siden 2011, hvor 3 landsbyskoler – Hesselager, Gudme og Gudbjerg – blev slået sammen til én skole med tre afdelinger, og skolen har fået sit navn fra Stokkebækken, som forbinder byerne.

Skolens værdier

De forløbne år har vi på skolen arbejdet fokuseret med at skabe skolens dannelsesvision, og alle skolens parter har bidraget til fortællingen. Skolens 4 værdier – fællesskab, gode relationer, faglig ansvarlighed, mod på livet – har været gennemarbejdet i en proces, som har involveret klasserne, kontaktforældrene, medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse.

Stokkebækskolens grundfortælling OM DANNELSE 

”Vi tager sigte mod at danne hver enkelt elev til at blive en aktiv deltager og medskaber af egen fremtid i en globaliseret verden, hvor eleven bliver i stand til at træffe kvalificerede valg  med livsduelighed og mod på livet. Eleven dannes gennem tilegnelse af kundskaber og færdigheder til livsduelighed og deltagelse i et demokratisk samfund. Lysten til at lære styrkes gennem trivsel og inddragelse af eleven i egen læreproces. Gennem forpligtende fællesskaber lærer eleven at være lyttende og have respekt for hinandens forskelligheder.” Nedenfor kan man se elevudsagn, der viser, hvordan eleverne oplever værdierne i deres skolehverdag.

Fællesskab

Gode relationer

Faglig ansvarlighed

Livsmod