MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Kontaktoplysninger

Afdeling Gudme
Storkehavevej 9
5884 Gudme

Tlf. 62234800


Afdeling Gudbjerg
Byvej 11
5892 Gudbjerg Sydfyn

Tlf. 62234810
 

Afdeling Hesselager
Skolevej 50
5874 Hesselager

Tlf. 62234820


E-mail: stokkebaekskolen@svendborg.dk
Web: https://stokkebaekskolen.aula.dk/

Skoleleder: Astrid Birkbak tlf.: 62234801 e-mail: astrid.birkbak@svendborg.dk
Formand for skolebestyrelsen: Betina Iroisch Kristensen tlf.: 23600851e-mail: Betinaikristensen@hotmail.com