Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen
Mobil menu

Skolens forebyggende trivselsprogram

Trivsel i skolen er fundamentet for læring og dannelse. Stokkebækskolen har en forebyggende trivselsindsats, som omfatter hele skoleforløbet fra 0. klasse til 9. klasse.

Vi har følgende ressourcepersoner på skolen:

Afdeling Hesselager: Trivselspædagog Heidi Bruun
Afdeling Gudbjerg: Trivselslærer Annika Vigsø
Afdeling Gudme: Trivselspædagoger Christina Simonsen og Lone Jørgensen

Herunder ses indholdet i det forebyggende program:

Klassetrin

Indhold

Ansvarlig

Børnehaveklasse

Mikro-Diamant

MI

1. klasse

Mini-Diamant

MM, CS

2. klasse

Mini-Diamant – opfølgning

klasseteam

3. klasse

Mini-Diamant - opfølgning

klasseteam

Indskoling Hesselager

Skildpadde - skilsmissegruppe

MM

Indskoling Hesselager

Den Lille Sidevogn

HB, GC

Indskoling Gudbjerg

Skildpadde - skilsmissegruppe

KK

Indskoling Gudbjerg

Mellemrummet

AV, KK

4. klasse

Mellem-Diamant

CS

5. klasse

Mellem-Diamant

CS

6. klasse

Mellem-Diamant

CS

4. – 6. klasse

Sidevognen

GL, SL, CS, AS

7. klasse

Fokus på, at parallelklasserne lærer hinanden at kende

Teamet

8. klasse

Åbent Hus
Screeningssamtaler
Turboforløb

CS

9. klasse

Åbent Hus
Eksamenskurser

CS

7. – 9. klasse

Læringsrampen

LJ, TT, KH, TB,

Afdeling Gudme

D-vorce - skilsmissegruppe

CS

 

Sorggruppe: Udover indsatserne på de enkelte årgange har vi mulighed for at oprette en sorggruppe, hvis det er relevant. Christina Simonsen og Annika Vigsø er uddannet sorggruppeledere.

Fokus på elevfravær: Højt fravær kan være et tegn på mistrivsel, derfor har vi på skolen er fraværsteam, som monitorerer elevernes fravær. Vi gennemfører samtaler med elever med højt fravær og har et tæt samarbejde med forældrene.

Skolens fremskudte socialrådgiver:

 Anne-Marie JakobsenJeg hedder Anne-Marie Jakobsen og er Fremskudt Socialrådgiver i Familieafdelingen Svendborg Kommune.

Jeg har tilknytning til Stokkebækskolen, Oure Friskole, børnehaverne i Hesselager, Gudme, Gudbjerg og Oure samt Thurø børnehus. Her kommer jeg som konsulent og sparringspartner, hvor jeg kan bidrage med min socialfaglige viden og være med til at belyse et barns problemstilling.

Som forælder, er man velkommen til at kontakte mig, hvis man har en bekymring for sit barn eller familieliv. Personalet i skole eller dagtilbud kan også være jer/dig behjælpelig med kontakten.

Jeg tilbyder drøftelser over telefon, hvis der er tale om enkle eller konkrete spørgsmål. Jeg tilbyder forløb, hvor jeg kan komme på hjemmebesøg og yde mere specifik og målrettet råd og vejledning. Sidstnævnte forløb, foregår altid i et samarbejde med dit barns dagtilbud eller skole.

Eksempler på problemstillinger, hvor jeg kan yde råd og vejledning:

  • Generelle bekymringer i forhold til dit barn
  • Skolevægring
  • Sygdom
  • Børneopdragelse
  • Ensomhed
  • Skilsmisse
  • Misbrug
  • Og meget andet…

Målet med mine besøg er tidlig forebyggende indsats i forhold til børns trivsel. Hvis man har brug for mere eller anden støtte, vil jeg kunne hjælpe jer videre.

 

Kontaktoplysninger:

Tlf: 40 33 76 53

Mail: anne-marie.jakobsen@svendborg.dk