Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen
Mobil menu

Skolens forebyggende trivselsprogram

Trivsel i skolen er fundamentet for læring og dannelse. Stokkebækskolen har en forebyggende trivselsindsats, som omfatter hele skoleforløbet fra 0. klasse til 9. klasse.

Vi har vægtet ansættelse af særlige ressourcepersoner, som arbejder med trivsel og læring, og det drejer sig om følgende:

Stine Kling Larsen - Vejleder i læringsmiljøet i indskolingen
Christina Simonsen - Trivselspædagog i indskoling, samt på Gudme
Lone Jørgensen - Trivselspædagog på afdeling Gudme

Herunder ses indholdet i det forebyggende program:

Klassetrin

Indhold

Ansvarlig

Børnehaveklasse

FriForMobberi

CS

1. klasse

FriForMobberi

CS

2. klasse

Mini-Diamant

CS

3. klasse

Mini-Diamant

CS

4. klasse

Milife

GL

5. klasse

Milife

GL

6. klasse

Milife

GL

7. klasse

Elevsamtaler

CS

8. klasse

Åbent Hus

Screenings-samtaler

CS

9. klasse

Åbent Hus

Eksamens-kurser

CS

 

Derudover har vi tilbud til alle børn med følgende indhold: 

Skilsmissegrupper, som hedder:

                             0. - 3. klasse: Skildpadden

                             4. - 9. klasse: D-Vorce

Fokus på fravær: højt fravær kan være tegn på dårlig trivsel, og derfor følger vi elevernes fravær nøje. Vi gennemfører samtaler med eleverne og har et tæt samarbejde med forældrene.

Co-teaching: skolen arbejder med co-teaching som metode til, at lærere og pædagoger sammen kan udvikle på læringsrummet. Det betyder, at der ofte er to voksne til stede i undervisningen.