MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Forårs SFO

Den 1. april starter kommende 0. klasses elever i Svendborg kommune i Forårs SFO.

På Stokkebækskolen har vi følgende mål for Forårs SFO'en:

Barnet skal i foråret, før det starter i skole, blive bekendt med og være tryg i de kommende omgivelser og daglige rutiner. Barnet skal udvikle sig med videreførelse i læringsplanerne fra børnehaven med vægt på trivsel og positive udvikling. Barnet skal øve at bidrage til fællesskabet og opleve, at fællesskabet har brug for barnet.

Forårs SFO'en skaber dermed en rød tråd fra børnehave til skole

Indholdet i Forårs SFO tager som nævnt udgangspunkt i læringsplanerne fra børnehaven. Det betyder, at Forårs SFO hverken er børnehave eller skole.

På Stokkebækskolen tror vi, at trygge rammer med genkendelige rutiner og voksne, der anerkender ethvert barns forskellighed og ser dets potentiale, er det bedste fundament til at give barnet tiltro til sig selv og mod på livet.

Personalet i Forårs SFO'en består af medarbejdere, der er flyttet med fra børnehaven og medarbejdere fra Stokkebækskolens personalegruppe.