MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Indskrivning til børnehaveklasse

Børnehaveklasse

Indskrivning

Indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO i skoleåret 2020/21 foregår digitalt i perioden 4. november 2019 - 17. november 2019.

Skolen vil inden den digitale indskrivning, udsende et orienteringsbrev med nærmere information, til alle distriktsbørn. 

Indskrivning efter denne periode sker ved direkte henvendelse til skolen.

Hvor gammelt skal mit barn være?

Et barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Kan mit barn starte tidligere i skole?

Børnehaveklassen kan påbegyndes allerede i det år, barnet fylder 5 år, hvis det er født inden 1. oktober, og skolens leder vurderer, at barnet vil være i stand til at følge undervisningen i 1. klasse året efter. Kontakt den ansøgte skole for nærmere information.

Er der forårsSFO i Svendborg Kommune?

Fra 1. april 2020 starter forårsSFO i Svendborg Komme. Dette betyder at dit barn automatisk bliver udmeldt fra børnehaven 31. marts samme år. Læs mere om forårsSFO.

Mit barn skal i SFO

Du bedes indskrive dit barn til SFO ved den digitale indskrivning. Du skal være opmærksom på, at barnet er garanteret en plads fra behovsdatoen. Du vil ikke modtage yderligere bekræftelse omkring tilmeldingen.

Skoleudsættelse

I henhold til Folkeskolelovens §34, stk. 2, kan forældre søge om skoleudsættelse med begrundelse i barnets udvikling.

En skoleudsættelse besluttes i et samarbejde mellem forældre, PPR, dagtilbud og distriktsskolen. 

Det er distriktsskolelederen der foretager den endelige afgørelse, også selvom dit barn skal gå på en friskole eller privatskole året efter.

Skoleudsættelse skal også registreres ved digital indskrivning.

Læs yderligere om Skoleudsættelse.

Transport

Læs mere om befordring af skoleelever: Befordring af elever

Vælges der en skole udenfor distriktet, skal man selv sørge for transport til og fra skole.