Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen
Mobil menu

Elevrådet

Stokkebækskolens elevråd består af elever fra 4. til 9. klasse. Elevrådets fornemmeste opgave er at være elevernes stemme – altså at gøre opmærksom på elevernes holdninger, synspunkter og ønsker i forhold til hverdagen på skolen, men trivslen er også i fokus. Der er naturligvis tale om en indbygget demokratisk dannelse i hele ideen bag at have et råd. Et elevråd er vigtigt for elevernes fællesskab på tværs af klasserne og årgangene, og det bidrager med forskellige ideer og sætter diskussioner i gang, f.eks. omkring mobiltelefoner, aktiviteter i frikvartererne, skolekultur, traditioner.

Formandens og næstformandens opgave er at lægge en dagsorden for elevrådsmøderne, være ordstyrer på møderne og deltage i skolebestyrelsens møder, hvor de har punkter og emner med fra elevrådet. Omvendt bringer de også punkter med tilbage til elevrådet.

Stokkebækskolens elevråd deltager i Svendborg Kommunes elevforum. Elevforum faciliteres af Ungdomsskolen og er for elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens skoler. Til disse møder udveksles der erfaringer, ideer, problematikker og tanker – om hverdagen i skolen, men også om selve ungemiljøet i kommunen. Referater fra disse møder går videre til Børn og Unge-udvalget.

 

Formand og næstformand i skoleåret 2023-24 er Camilla Lilja (Formand) og Jonathan Sørensen (Næstformand)