MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Ind/udmeldelse

Indmeldelse i SFO er frivillig og kræver forældrebetaling

For at se SFO-takster - følg linket her. Juli måned er betalingsfri. 

Barnet tilmeldes SFO via Digital Pladsanvisning. Du bedes være opmærksom på, at barnet er garanteret en plads fra den oplyste startdato. Du vil ikke modtage yderligere bekræftelse fra Pladsanvisningen eller skolefritidsordningen. Ved tilmeldingen i Digital Pladsanvisning, skal du fortsætte indtil du kommer til en kvittering for at barnet er korrekt indmeldt. 

Der skal ligeledes ændres SFO-modul via Digital Pladsanvisning med én måneds varsel fra den 1. eller den 16. i måneden. Det er muligt at ændre modul fra morgenmodul til heldagsmodul med dags varsel. Dog ikke den SFOmodsatte vej. 

Når du skal udmelde dit barn fra SFO, skal det ske med én måneds varsel fra den 1. eller den 16. i måneden via Digital Pladsanvisning.

OBS: Når dit barn udmeldes fra skolen bliver barnet ikke automatisk udmeldt fra SFO. Dette skal gøres med én måneds varsel fra den 1. eller den 16. i måneden via Digital Pladsanvisning.