MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Afdeling Hesselager

Navn Telefon nr. E-mail
Skolens kontor 6223 4820 stokkebaekskolen@svendborg.dk
Skoleleder - Astrid Birkbak 6223 4801 / 5126 9736 astrid.birkbak@svendborg.dk
Viceskoleleder - Ole Bay Jensen 6223 4821 / 5154 5801 ole.jensen@svendborg.dk
Afdelingsleder - Ole Bay Jensen 6223 4821 / 5154 5801 ole.jensen@svendborg.dk
Sekretær - Mette Rohmann Gislason 6223 4820 mette.rohmann.gislason@svendborg.dk
Pedel - Johannes Dahl 6223 4824 / 5136 3173  
SFO Hesselager 6223 4827  
Sundhedsplejerske - Dorte Røgild 6223 4070 / 2488 6777 dorte.rogild@svendborg.dk
Hesselager