MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Afdeling Gudbjerg

 
Navn Telefon nr. E-mail
Skolens kontor 6223 4810 stokkebaekskolen@svendborg.dk
Skoleleder - Astrid Birkbak 6223 4801 / 5126 9736 astrid.birkbak@svendborg.dk
Viceskoleleder - Ole Bay Jensen 6223 4821 / 5154 5801 ole.jensen@svendborg.dk
Afdelingsleder - Marianne Just Petersen 6223 4811 / 2230 5469 marianne.just@svendborg.dk
Sekretær - Mette Rohmann Gislason 6223 4810 mette.rohmann.gislason@svendborg.dk
Pedel - Percy Sørensen 2467 8652  
SFO Gudbjerg 6223 4819 / 2944 6005  
Sundhedsplejerske - Dorte Røgild 6223 4070 / 2488 6777 dorte.rogild@svendborg.dk
Gudbjerg